TRIỆU CHỨNG BỆNH

benh heo ru
Cây cà chua bị héo
benh-thoi-goc-ca-chua
Cà chua bị thối

Bệnh thường tấn công trong điều kiện ẩm độ cao.

Khi bệnh tấn công, ta thấy cây bị héo và chết rất nhanh.

Bệnh thường tấn công ở vùng gốc sát mặt đất, vết bệnh thường được bao phủ một lớp tơ dày màu trắng, phần vỏ cây nơi vết bệnh bị thối nhũn.

Ở trái bệnh thường tấn công giai đoạn trái già đến chín và tấn công từ dưới lên, chỉ tấn công những trái sát mặt đất làm trái bị thối mềm và có lớp tơ màu trắng bao phủ và đôi khi ta thấy có hạch nấm màu nâu đỏ đến đen.

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

Do nấm Sclerotium sp. gây ra.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

- Làm giàn chống đở cho cây, làm cỏ liếp, tạo điều kiện thoáng khí cho cây.

- Tránh tưới nước vào chiều mát.

- Phun thuốc Anvil 5 SC, Validacin 3 L, Rovral 50 WP, Appencarb supper 50 FL, Benlate 50 WP, Copper B 75 WP, Bonanza 100 SL, ... với nồng độ 0,2 - 0,5% khi thấy bệnh xuất hiện gây hại.